خانه قوانین توسعه روستایی و عشایری سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات حوادث طبیعی

سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات حوادث طبیعی

سیاست ۷

کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها از طریق: ۱ـ۷ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و...

سیاست ۶

پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید از طریق: ۱ـ۶ـ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها...

سیاست ۵

گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی.

سیاست ۴

تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.

سیاست ۳

ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره‌ی بحران: ۱ـ۳ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک...

سیاست ۲

گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به‌منظور شناسایی و کاستن از خطرات این‌گونه حوادث با اولویت خطر زلزله.