خانه قوانین توسعه روستایی و عشایری سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه

سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه

سیاست 78

تنظیم رابطه‌ی متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه‌ی جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

سیاست 77

توسعه‌ی علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه‌ی جامع علمی کشور. ۱-۷۷- ساماندهی نظام ملی...

سیاست 76

افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.

سیاست 75

اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.

سیاست 74

دستیابی به رتبه‌ی اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.

سیاست 73

توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.