خانه قوانین توسعه روستایی و عشایری ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن

سیاست 7

اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جوئی انرژی.

سیاست 6

حمایت از تولید طرح‌‌ه‌ای، انبوه و صنعتی مسکن.

سیاست 5

ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.

سیاست 4

برنامه‌‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی­‌های بومی.

سیاست 3

برنامه‌‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن...

سیاست 2

احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد.