خانه سیاست های کلی نظام در حوزه کاری کمیسیون سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

سیاست ۲۲

دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد: - شناسایی و بکارگیری...

سیاست ۲۱

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

سیاست ۲۰

تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای...

سیاست ۱۹

شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

سیاست ۱۸

افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

سیاست ۱۷

اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.