خانه قوانین حوزه کشاورزی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی

طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی

ماده ۱۲

ماده ۱۲- تبصره (۴) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل...

ماده ۱۱

ماده ۱۱- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از سال ۱۴۰۱ با لحاظ اعتبارات در بودجه سنواتی در راستای یکپارچه سازی مدیریت اراضی کشاورزی و...

ماده ۱۰

ماده ۱۰- نظر به اهمیت «کشاورزی قراردادی» در جهش تولید کشاورزی و با هدف بهره‏گیری از ظرفیت­های کشاورزان خرده‏ مالک، دولت مکلف است از...

ماده ۹

ماده ۹ – سازمان تعاون روستایی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بعنوان تنها مرجع صادرکننده مجوز تشکلهای حوزه کشاورزی و منابع...

ماده ۸

ماده ۸ - مرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشینهای کشاورزی و واحدهای تولیدی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی می باشد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف...

ماده ۷

ماده ۷- صندوق بیمه کشاورزی مکلف به ارائه خدمات بیمه­ای زیر می­باشد: الف) بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه ماشین­های کشاورزی ب) بیمه حوادث اشخاص شاغل...