خانه قوانین حوزه کشاورزی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 33

از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های  سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت  تضمینی نیز...

ماده 32

 در اجراء ماده (31) این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجه‌های سنواتی و یارانه‌های مصوب در اختیار، به گونه‌ای برنامه ریزی...

ماده 31

از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایت‌های قانونی خود از بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت...

ماده 30

 به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماری‌ها...

ماده 29

به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرایند تولید، فراوری، نگهداری و...

ماده 28

 به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره وری ماشین‌های کشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهره برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره...