خانه صورت جلسات

صورت جلسات

سهم صد درصدی مرغ لاین آرین از بازار

اختصاص کامل بودجه ردیف سهم مرغ لاین آرین را از بازار مرغ ۱۴۰۰ صدرصدی خواهد کرد. تصمیمی که در نشست امروز صبح کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس با...

کشت گلخانه‌ای باید 5 برابر شود

اگر ما هلند را مشاهده کنیم متوجه می‌شویم که شرایط مساحتی و زمین‌های کشاورزی آن مانند استان مازندران است. اما برای تأمین محصولات غذایی...