ماده 35

پست های مرتبط

‌فصل پنجم – تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال

ماده 35 ـ بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره‌ماده 32 تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از پنج هزار ریال کمتر و از پانزده هزار ریال بیشتر باشد و اجاره‌بهای هر هکتار آن‌سالیانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.

‌تبصره 1ـ مجری طرح مکلف است مال‌الاجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم سند‌قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را و بقیه به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد. و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در‌ رهن سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند.

‌تبصره 2ـ اگر مجری طرح در مدت پنج سال مقرر فعالیت‌های مندرج در طرح را انجام ندهد (‌به استثنای فرس ماژور) سازمان جنگلبانی مکلف‌است در پایان مدت مذکور نسبت به آن قسمت از اراضی جنگلی که عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید. در این صورت مستأجر هیچ گونه‌حقی نسبت به هزینه‌های انجام شده و اجاره‌بهای پرداختی

نخواهد داشت. نظر و تشخیص کمیسیونهای مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم‌الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست.

‌تبصره 3ـ در صورتی که مجری طرح پس از انقضای مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را‌به دیگری واگذار نماید در غیر این صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام‌نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.

پست های گذشته

مطلب قبلیماده 1
مطلب بعدیماده 2

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

آخرین وضعیت تامین میوه شب عید

مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران گفت: با تمهیدات در نظر گرفته شده، میوه شب عید در حال تدارک است و هیچ مشکلی در تامین آن...

برخورداری از سازمان غذا مستقل یک ضرورت مهم است

داشتن یک سازمان غذا مستقل ضرورت مهم امروز ماست. موضوع مهمی که در نشست مشترک امروز (سه‌شنبه 21 مرداد 99) کمیسیون کشاورزی با نمایندگانی از وزارت...

اختصاص ارز ۴۲۰۰ به محصولات غیراستراتژیک

واردات ذرت با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تزریق به واحدهای تولیدی که محصول آنها نه استراتژیک است و نه شامل قیمت گذاری می باشد...