ماده 2

پست های مرتبط

اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می‌باشد:
الف ـ نظام جامع دامپروری کشور عبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چارچوب‌ها، استانداردها و الگوهایی که براساس آن کلیة فعالیت‌های مطالعاتی، طراحی، اجرایی، مدیریتی درخصوص پرورش، اصلاح نژاد، تغذیه، تولیدمثل و زیست فناوری جدید (بیوتکنولوژی) منابع دام در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان می‌یابد.
ب ـ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیة انسان و یا تغذیة دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.
ج ـ دامپروری به علم و فن مدیریت در پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد دام به منظور دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی اطلاق می‌گردد.
د ـ دامداری به محل تولید، پرورش و نگهداری انواع دام اطلاق می‌گردد.
هـ ـ سرمایه‌های مربوط به منابع دامی عبارت است از: ساختمان‌ها، تأسیسات، تجهیزات، صنایع، مراکز تولیدی، خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورشی با عرصه‌های مربوط که طبق قانون، مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می‌شود.
و ـ منابع ژنتیکی به انواع گونه، نژاد، سویه (تیپ) و جمعیت‌های دام کشور که حامل عوامل ارثی شناخته شده و یا ناشناخته هستند، اعم از اصلاح شده و یا اصلاح نشده، اطلاق می‌گردد.
ز ـ مواد ژنتیکی عبارت از موادی است که منشأ دامی داشته و حامل هر شکل از عوامل وراثتی آن باشد.
ح ـ حریم، به محدودة سرمایه‌های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند «هـ» این ماده که براساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیت‌های دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری‌های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ط ـ خوراک دام به کلیه مواد، اعم از خام یا فراوری شده که جهت تغذیه، تولید، نگهداری و رشد دام مورد مصرف قرار می‌گیرد، اطلاق می‌گردد.
ی ـ کنترل کیفی به کلیة اقداماتی که به منظور بررسی مقدار و نوع ترکیبات مغذی و غیرمغذی موجود در انواع مواد خوراکی، اعم از مواد خام، فراوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی، شیمیایی، افزودنی‌ها، مکمل‌ها، تولیدات و فراوری‌های دامی انجام پذیرد، اطلاق می‌گردد.
تبصره ـ امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند «الف» این ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند « ی» این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد.

پست های گذشته

مطلب قبلیراهبرد 11
مطلب بعدیماده 15

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

روایت اقتصاددانان از آثار جبران‌ناپذیر حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه ۱۴۰۰

همه اقتصاددانان بر رانت و فساد آن صحه گذاشته اما اغلب آنها می‌گویند حذف آن و با رسیدن دلار به نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰تومان...

دکتر قالیباف: حق نداریم استان‌های محروم را فراموش کنیم

دکتر محمدباقر قالیباف در جلسه نهایی پیگیری  و نظارت میدانی خود از استان سیستان و بلوچستان که صبح امروز (چهارشنبه 23 مهرماه) با حضور...

معجزه آبخیزداری را دیدیم

در دهه گذشته معجزه آبخیزداری را دیدیم. عملکرد و دستاوردهای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ستودنی است. بخشی از گفتگوی دکتر ساداتی نژاد رئیس...