ماده 16

پست های مرتبط

 نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، ‌صدور و تخلیه پسماندها در محیط برطبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد‌بود. درغیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول ‌برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (000 500) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (000 000 2) ریال تا یکصد‌میلیون (000 000 100) ریال و درصورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این‌ماده محکوم می‌شوند. متخلفین از حکم ماده (13) به جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) ریال تا‌یکصد میلیون (000 000 100) ریال و درصورت تکرار به دوبرابر حداکثر مجازات و‌درصورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می‌شوند.

پست های گذشته

مطلب قبلیماده 15
مطلب بعدیماده 17

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور

یک مقام مسئول در گمرک از احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور خبر داد. به...

خرید تضمینی گندم از ۱ میلیون تن گذشت

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران ایران از خرید تصمینی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم به ارزش حدود ۴۳ هزار...

۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای خرید تضمینی امسال اختصاص یافت

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای خرید تضمینی گندم سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش بینی شده که...