ماده 14

پست های مرتبط

‌فصل دوم آب‌های زیرزمینی

هر گاه در اثر حفر و بهره‌برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی‌از طرق زیر عمل می‌شود.

‌الف – در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف‌شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران‌پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید‌باید هزینه حفره چاه و یا کف‌شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.

ب – در صورتی که کاهش و یا خشک‌شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف‌شکنی جبران‌پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش‌یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین‌طبق بند ج این ماده عمل می‌شود.

ج – در صورتی که با تقلیل میزان بهره‌برداری از چاه یا قنات جدید مسأله تأثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره‌برداری‌چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.

‌د – در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری‌نخواهد شد.

‌تبصره 1 – در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض می‌تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.

‌تبصره 2 – میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می‌شود.

‌تبصره 3 – هر گاه به تشخیص هیأت سه نفری موضوع مواد 19 و 20 این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان‌وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 این قانون به وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد. ماده 15 – وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت‌های تابع آن می‌توانند آب‌دنگها و آسیاب‌هایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب ‌می‌شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند.

پست های گذشته

مطلب قبلیماده 2
مطلب بعدیماده 3

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به این حوزه واگذار شود

بازگرداندن اختیارات وزرات کشاورزی به این وزرات‌خانه آن هم در زمانی که اقتصاد کشور دچار تلاطم جدی است به مهمترین مطالبه این روزهای کمیسیون...

نرخ نهاده های دامی به دلیل عدم خرید در زمان مناسب بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت

مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران گفت: به دلیل عدم خرید در زمان مناسب و فصل برداشت قیمت نهاده های دامی ۳۳...

قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی ۵۰ درصد افزایش یافت

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از اصلاح قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی و چای در جلسه سوم شورای قیمت گذاری محصولات...