ماده 11

پست های مرتبط

 هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان می‌باشد. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسيس و بهره برداري را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به منزله تأييد می‌باشد.

در هر استان كميسيوني با عضويت يكي از معاونان استاندار با تعيين استاندار (رئيس)، مديركل محيط زيست استان (دبير)، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان، رئيس سازمان جهادكشاورزي استان، مديركل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشكيل می‌شود.

در صورت اعتراض متقاضي مرجع استاني فوق به اختلافات فيمابين حداكثر ظرف مدت يك ماه رسيدگي می‌کند و در صورت آلاينده نبودن (بر اساس قوانين و دستورالعمل‌های ابلاغي سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و در غير اين صورت تقاضا را رد می‌کند. دبيرخانه كميسيون در اداره كل حفاظت محيط زيست هر استان مستقر می‌باشد.

تبصره ۱- كميسيون مكلف است مبناي نظرات خود را در مورد موضوع اين ماده از جمله در خصوص محدوده، حريم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلايندگي آنها تعيين كند.

تبصره 2 – متخلفان از مصوبات و تصميمات سازمان و كميسيون (در صورت بررسي در كميسيون) ضمن پرداخت جريمه رفع آلايندگي، مكلف به جبران خسارت وارده می‌باشند.

در صورت عدم جبران و يا تمرد از تصميمات سازمان و يا كميسيون، موضوع مجدداً در كميسيون مطرح می‌شود و با تصويب كميسيون، ضمن توقف فعاليت با شكايت اداره كل محيط زيست متخلف به مرجع قضائي معرفي می‌شود و با حكم اين مرجع به جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392محكوم می‌شود.

تبصره 3 – واحدها و پروژه‌های بزرگ و متوسط درحال فعاليت يا جديد كه برحسب قوانين و مقررات مشمول ارزيابي زيست محيطي می‌باشند، موظف به نصب و راه اندازي سامانه‌های پايش برخط لحظه‌ای (آنلاين) و ارسال اطلاعات روزآمد به مركز پايش سازمان می‌باشند. صدور و تمديد پروانه‌های بهره برداري آنها، منوط به اجراي اين تبصره است.

تبصره 4 – كليه مراكز، واحدهاي صنعتي و توليدي، حسب تشخيص سازمان مكلفند نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي هوا، در فاصله زماني ممكن و در چهارچوب خوداظهاري، در پايش اقدام كنند.

پست های گذشته

مطلب قبلیماده 10
مطلب بعدیماده 12

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

خبرنامه نهال – شماره ۴

بولتن خبری رصد محیطی، اخبار، دانش، فناوری و اقتصاد برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک کنید.

خبرنامه نهال – شماره ۱۶

بولتن خبری رصد محیطی، اخبار، دانش، فناوری و اقتصاد برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک کنید.

اعضای کمیسیون کشاورزی با ریاست قوه قضاییه دیدار کردند

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز (یکشنبه 2 آذرماه 1399) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار...