عوامل و موانع تحقق خودکفایی کشاورزی‏

پست های مرتبط

 ‏‏اداره مملکت به دست خائن ها موجب ضعف کشاورزی می شود‏

‏‏این همه خرابیها که هست و اینهمه گرفتاریهایی که هست الآن‏‎ ‎‏برای ملت شما ـ که مع الأسف گنجها زیر پایشان بود و خودشان‏‎ ‎‏گرسنگی می خوردند، ذخیره ها زیر پایشان بود خودشان نشسته‏‎ ‎‏بودند گرسنگی می خوردند، و اینطور برنامه بود ـ حالا که این‏‎ ‎‏مملکت مال خودتان شده است، حالا باید کوشش بکنید،‏‎ ‎‏خصوصاً در امر زراعت باید کوشش بکنند، سستی به خرج‏‎ ‎‏ندهند. اگر بخواهند سستی به خرج بدهند در امر کِشت و زرع و‏‎ ‎‏اینها، باز ما این پیوستگی که به امریکا و سایر جاها داشتیم این را‏‎ ‎‏باز هم باید ادامه بدهیم. وقتی یک مملکتی مال خودتان شد، یک‏‎ ‎‏مملکتی که قابل است، یک مملکتی است که همه چیزش خوب‏‎ ‎‏است، غنی است مملکت ما، منتها دست خائنها افتاده بود، حالا‏‎ ‎‏که دست خودتان افتاده، کشاورزی این مملکت که باید علاوه بر‏‎ ‎‏اینکه ادارۀ خود مملکت را بکند، صادرات هم داشته باشد. نباید‏‎ ‎‏به یک روزی بیفتد که باز دست ما طرف امریکا دراز باشد به اینکه‏‎ ‎‏گندم بِده، جو بِده ـ نمی دانم ـ چه بده! و اگر یک روز نخواهند‏‎ ‎‏بدهند، ما گرسنه بمانیم. باید خودکفا بشویم. ما باید بیدار بشویم.‏‎ ‎‏باید خدمت کنیم به این مملکت. خدمت به این است که کشاورزها‏‎ ‎‏در زمینهایی که دستشان است زرع بکنند، کِشت بکنند، آبیاری‏‎ ‎‏بکنند، همت به خرج بدهند. و این معنا را هم باید تذکر بدهم که‏‎ ‎‏غصب نباید بکنند مال مردم را. اینکه بعضی گفتند که نخیر،‏‎ ‎‏هرکس هرچه دستش آمد بکارد. خیر، باید زمینها روی موازین‏‎ ‎‏شرعی، روی موازین الهی مالکینی که دارد آنها کشت و زرع‏‎ ‎‏بکنند؛ و کسانی که متکفل کشت و زرع هستند روی موازینْ کشت‏‎ ‎‏و زرع بکنند. مسامحه نکنند. ‏‏۲ / ۸ / ۵۸‏

‏‏برای خودکفایی کشاورزی باید همه دست به دست هم بدهیم و کار کنیم‏

‏‏باید ما خودمان این مواد غذایی که لازم داریم ـ که مواد اولیه ای‏‎ ‎‏است که هر مملکتی احتیاج به آن دارد ـ این مواد اولیه مان را به‏‎ ‎‏دست بیاوریم، و تغذیه مان با خودمان باشد. و این به این است که‏‎ ‎‏کشاورزها در سرتاسر ایران الآن که پاییز است کشتهای پاییزی را‏‎ ‎‏بکنند. وقتی که بهار شد، کشتهای بهاری بکنند. و همه دست به‏‎ ‎‏هم بدهند. و دولت هم کمک بکند و می کند کمک، باید کمک‏‎ ‎‏بکند. با کمک دولت و کمک خودتان، و مردم دیگر هم به آنها‏‎ ‎‏کمک بکنند.‏‏‏ یک مسئله حیاتی است برای مملکت ما که به هم زدند همۀ‏‎ ‎‏کشاورزیش را و از بین بردند، حالا بخواهیم ادامۀ حیات داشته‏‎ ‎‏باشیم، باید احیائش بکنیم. احیائش به این است که همه با هم‏‎ ‎‏دست به هم بدهند و اداره بکنند مملکتشان را. ‏‏۲ / ۸ / ۵۸‏

عده ای ندانسته نمی گذارند کشت صحیح انجام شود‏

‏‏ما امروز اگر بخواهیم با این قدرت بزرگ مواجه باشیم و در این‏‎ ‎‏میدان شکست نخوریم احتیاج به چند امر داریم: یکی اینکه ما‏‎ ‎‏اقتصاد خودمان را طوری کنیم که خودکفا باشیم که اولش قضیه‏‎ ‎‏زراعت است. مزرعه ها، کشتزارها با فعالیت همه جانبۀ قشرهای‏‎ ‎‏مختلف کشت بشوند. مع الأسف دستجاتی هستند که یا ندانسته، و‏‎ ‎‏به واسطۀ تحریک بعض عناصر ضد انقلاب، یا شاید بعضیشان هم‏‎ ‎‏دانسته ـ از باب اینکه از همان جمعیت هستند ـ نمی گذارند که‏‎ ‎‏کشت آنطوری که باید صورت بگیرد، صورت بگیرد. با اسمهای‏‎ ‎‏مختلف در اطراف ایران ـ هر جا بروید این مسائل هست که ـ در‏‎ ‎‏کشتزارها می روند و به اسم اینکه ما می خواهیم کمک کنیم به‏‎ ‎‏مستمندان و کمک کنیم به مردم، مانع می شوند از اینکه یک کشت‏‎ ‎‏صحیحی بشود، و این یک خطری است برای کشور ما. ‏‏‏ شما می دانید که اگر یک مملکتی در اقتصاد، خصوصاً این‏‎ ‎‏رشته اقتصاد که نان مردم هست در این احتیاج به خارج پیدا بکند،‏‎ ‎‏و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش اداره کند خودش را، و باید‏‎ ‎‏دیگران او را اداره کنند، این وابستگی اقتصادی، آن هم در این‏‎ ‎‏رشته، موجب این می شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم‏‎ ‎‏بشود به دیگران. ‏‏۴ / ۱۰ / ۵۸‏

آرامش و امنیت می تواند کشاورزی را توسعه دهد‏

‏‏کشاورزان ما، کشاورزان عزیز ما، در هر جا که هستند ـ و امروز از‏‎ ‎‏گنبد و گرگان و سایر جاهای نزدیک به آنجا آمده اند، و راجع به‏‎ ‎‏کشاورزی بسیار خوب توصیف شد ـ من امیدوارم که آنها همان‏‎ ‎‏طوری که دیدند، در جوّ آرام می توانند یک کشاورزی خوبی بکنند‏‎ ‎‏و ملت را از وابستگی نجات بدهند، تمام کشاورزهای سرتاسر‏‎ ‎‏ایران توجه به این معنا داشته باشند که گروهکهایی که می روند و‏‎ ‎‏آنها را می خواهند مأیوس کنند از جمهوری اسلامی، به آنها اعتنا‏‎ ‎‏نکنند و آنها را از خود برانند که با جوّ آرام و با حکم اسلام و با‏‎ ‎‏پیاده شدن احکام قرآن است که دنیا و آخرت همۀ شماها ان‏‎ ‎‏شاءالله ، تعمیر خواهد شد و بدانید شما که جمهوری اسلامی برای‏‎ ‎‏مصلحت همه است. اگر مهلت بدهند این اشخاصی که در صدد‏‎ ‎‏فتنه جویی هستند، اگر مهلت بدهند، خواهند دید که دولت و ملت‏‎ ‎‏همه با هم یکی هستند و دست به هم می دهند و این کشور را آباد‏‎ ‎‏می کنند و این کشور را از وابستگی به خارج رها می کنند ‏‏[‏‏تا‏‏] ‏‏اسلام ‏‎ ‎‏ان شاءالله ، در این محیط پیاده بشود، و ما آن رفاهی که در اسلام و ‏‎ ‎‏آن طمأنینه ای که در اسلام برای افراد حاصل خواهد شد، حاصل ‏‎ ‎‏کنیم در این کشور. ‏‏۲۴ / ۱ / ۶۰‏

پست های گذشته

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

برنامه ۴ ساله وزارت جهاد کشاورزی برای تامین ۵ میلیون تن نهاده دامی با کشت فراسرزمینی

محسن شاطر زاده یزدی مشاور وزیر و مجری طرح کشت فراسرزمینی، در رابطه با کشت فرا سرزمینی اظهار کرد: موضوع کشت فرا سرزمینی به‌عنوان...

رئیس کمیسیون کشاورزی: غیبت وزرای جهاد کشاورزی و صمت را به رئیس مجلس گزارش می‌دهیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز (چهارشنبه 5 آذرماه) به...

اختلاف کاذب ۴۰ درصدی گوشت از دامداری تا مغازه

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به نرخ کنونی گوساله زنده، فروش گوشت گوساله با نرخ بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان گرانفروشی است. احمد...