سیاست های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران‏

پست های مرتبط

مکانیزه کردن کشاورزی‏

‏‏ما کشاورزی خود را مکانیزه خواهیم کرد و دولت اسلامی موظف‏‎ ‎‏است که آنچه را زارعین احتیاج دارند به بهترین وجه در اختیار‏‎ ‎‏آنان بگذارد. اگر کشاورزی صحیح در ایران به وجود آید ما در‏‎ ‎‏آینده یکی از صادرکنندگان مواد غذایی خواهیم بود. ما قبل از‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی ساختۀ امریکا که ایران را دربست در اختیار‏‎ ‎‏امریکا قرار داد، یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بودیم. ایران‏‎ ‎‏یکی از کشورهای نادری است که اگر اصول صحیح کشاورزی در‏‎ ‎‏آن پیاده شود، یکی دو استان آن اکثر مواد غذایی ایران را تأمین‏‎ ‎‏خواهد کرد و مابقی را می توانیم صادر کنیم. ولی امروز ایران بیشتر‏‎ ‎‏مواد غذایی اش را از خارج می آورد. برای مکانیزه کردن‏‎ ‎‏کشاورزی، ماشینهای کشاورزی را از کشورهایی می آوریم که از‏‎ ‎‏نظر قیمت ارزانتر و از نظر جنس بادوامتر و محکمتر باشد. در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، ایران استقلال اقتصادی خودش را حفظ‏‎ ‎‏خواهد نمود. ‏۷ / ۱۰ / ۵۷‏

بازسازی کشاورزی امری ضروری است‏

‏‏باید کارشناسهای ایران و مردم ایران راجع به این موضوع بسیار‏‎ ‎‏کوشش کنند، که این خرابیها رفع شود؛ و البته مدت طولانی‏‎ ‎‏می خواهد. بازسازی کشاورزی امری ضروری است که به این‏‎ ‎‏زودیها تحقق پیدا نمی کند. ‏‏۱۸ / ۱۰ / ۵۷‏

اراضی اصلاحات ارضی را به مالکین بر نمی گردانیم ‏

‏‏اصلاحات ارضی شاه، همچنان که از اول معلوم بود و بعداً هم‏‎ ‎‏عملاً برای همه روشن شد، چیزی جز نابودی کشاورزی نبود؛ که‏‎ ‎‏در نتیجۀ آن سالیانه قسمت مهمی از پول نفت صرف خرید مواد‏‎ ‎‏غذایی از خارج و عمدتاً از امریکا شد. ولی ما هرگز این اراضی را‏‎ ‎‏به مالکین برنمی گردانیم؛ زیرا آنها نه در تصاحب زمینها و نه در‏‎ ‎‏مورد منافع آنها رعایت ضوابط اسلامی را نکرده اند؛ ولی این‏‎ ‎‏اراضی را بایر هم نمی گذاریم و با تأمین بهترین وسایل کشاورزی و‏‎ ‎‏سایر هزینه های آن، کشاورزان را حمایت می کنیم. ‏۱۸ / ۱۰ / ۵۷‏

در کشاورزی از کشت های مضر خودداری کنند‏

‏‏کشاورزها در محل کشاورزی که هستند به کشاورزی خودشان علاقه‏‎ ‎‏پیدا بکنند. الآن دیگر دستی نیست که آنها را به فشار وادار به امری‏‎ ‎‏بکند یا منافع آنها را بخواهد به واسطۀ سودجویی خودش بردارد یا به‏‎ ‎‏غیر بدهد؛ امروز کسی همچون کاری نخواهد کرد. کشاورزها باید به‏‎ ‎‏کشاورزی خودشان ادامه بدهند و علاقه داشته باشند، و کشاورزی که‏‎ ‎‏می کنند در این برهۀ از زمان باید اکثرش و قسم مهمش این چیزهایی‏‎ ‎‏باشد که غذای ملت را اداره می کند مثل گندم، برنج، جو، عدس ـ امثال‏‎ ‎‏اینها. از چیزهایی که ـ موادی که ـ مضر است یا نافع نیست خودداری‏‎ ‎‏بکنند، از مثل، کشتِ تریاک کمتر بکنند، خودداری بکنند. و از‏‎ ‎‏چیزهایی که نفعْ خیلی ندارد، در تغذیۀ مردم دخالت ندارد، از آنها هم‏‎ ‎‏خودداری بکنند. و عمدۀ کار را همان مواد غذایی، عمدۀ کشت را مواد‏‎ ‎‏غذایی بکنند که ما احتیاج به خارج ان شاءالله پیدا نکنیم. الآن می دانید‏‎ ‎‏که ما محتاج به خارجیم راجع به مواد غذایی؛ باید ما خودمان این را‏‎ ‎‏جبران بکنیم و این به همت کشاورزان ماست. و البته دولت هم با‏‎ ‎‏کشاورزها باید همراهی بکند، و همراهی ان شاءالله می کند. ‏‏۲۹ / ۱۲ / ۵۷‏

خریداری محصولات کشاورزی‏‎ ‎

‏‏یک باب هم قضیۀ زراعت است،که باید آن کسانی که زراعت می کردند‏‎ ‎‏و حالا به واسطۀ یک جهاتی فرار کردند از آنجا و آمدند و بازی شان‏‎ ‎‏دادند و آوردند و با آن وضع در اطراف شهرها اسکانشان دادند،‏‎ ‎‏برگردند سراغ زراعت خودشان، زمینهای خودشان. اینها الآن دیگر‏‎ ‎‏آزادند زراعت بکنند؛ دولت هم به قیمت خوب ازشان می خرد. ‏‏۲۵ / ۲ / ۵۸‏

باید زمین ها روی موازین شرعی کشت و زرع شود‏

‏‏باید خودکفا بشویم. ما باید بیدار بشویم. باید خدمت کنیم به این‏‎ ‎‏مملکت. خدمت به این است که کشاورزها در زمینهایی که دستشان‏‎ ‎‏است زرع بکنند، کِشت بکنند، آبیاری بکنند، همت به خرج بدهند. و‏‎ ‎‏این معنا را هم باید تذکر بدهم که غصب نباید بکنند مال مردم را. اینکه‏‎ ‎‏بعضی گفتند که نخیر، هرکس هرچه دستش آمد بکارد. خیر، باید‏‎ ‎‏زمینها روی موازین شرعی، روی موازین الهی مالکینی که دارد آنها‏‎ ‎‏کشت و زرع بکنند؛ و کسانی که متکفل کشت و زرع هستند روی‏‎ ‎‏موازینْ کشت و زرع بکنند. مسامحه نکنند در این مطلب تا بلکه‏‎ ‎‏ان شاءالله در ظرف یکی دو سال، دو سه سال دیگر ما خودمان لااقل‏‎ ‎‏خودکفا بشویم و بتوانیم خودمان سرپا بایستیم. ‏‏۲ / ۸ / ۵۸‏

پست های گذشته

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

رونمایی از شبکه تجاری کشاورزی ایران با هدف حذف واسطه نهاده‌ها

به نقل از روابط عمومی و ارتباطات مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران «منتا»، در آیین افتتاح این مرکز و با حضور محمد شریعتمداری...

نتایج اولین سال تجربه کشاورزی قراردادی در دانه های روغنی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری برای اولین بار کشاورزی قراردادی در سطح ۶۰ هزار هکتار با مشارکت فعال ۱۰...

خبرنامه نهال – شماره ۱۵

بولتن خبری رصد محیطی، اخبار، دانش، فناوری و اقتصاد برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک کنید.