ایجاد بازار مصرف برای امریکا و هم پیمانانش‏

پست های مرتبط

اصلاحات ارضی برای این انجام شد که مملکت ما بازار مصرف بیگانگان باشد‏

‏‏الآن زراعت ما و کشاورزی ما بکلی منهدم است. و باید آقایان‏‎ ‎‏توصیه بکنند در مجالسشان، در مساجدشان توصیه بکنند،‏‎ ‎‏اشخاص بفرستند به اطراف که مردم را آگاه کنند که کشت و زرع‏‎ ‎‏بکنند که احتیاجمان از خارج برطرف بشود. مملکت ایران که یک‏‎ ‎‏ناحیه اش ممکن بود برای تمام ایران کافی باشد، مثلاً آذربایجان‏‎ ‎‏اگر چنانچه کشت بشود ممکن بود برای ایران کافی باشد، حالا‏‎ ‎‏همه چیزش از خارج می آید. یعنی این «اصلاحاتی که اینها به خیال‏‎ ‎‏خودشان کردند، عالماً عامداً فاسد کردند نه اینکه اشتباه کردند.‏‎ ‎‏آن مردک آمد گفت من اشتباه کردم! لکن تعمد کرد در امور؛ اینطور‏‎ ‎‏نبود که اشتباه باشد. عالمِ عامد بود در خراب کردن این مملکت:‏‎ ‎‏کشاورزی را عالمِ عامد بود که به صورت «اصلاحات ارضی» به‏‎ ‎‏فساد بکشاند؛ «مأمور» بود برای اینکه مملکت ما را بازار قرار‏‎ ‎‏بدهد برای دیگران، و ما باید از دیگران وارد کنیم و ما بازار آنها‏‎ ‎‏باشیم. اگر چنانچه این مرد نبود مملکت خودمان برای خودمان‏‎ ‎‏کافی بود لکن این مرد ـ یا نامرد ـ به واسطۀ آن نوکری‏‏[‏‏ای‏‏]‏‏ که‏‎ ‎‏داشت، «مأموریت»ی که برای وطنش داشت ـ مأمورش کرده‏‎ ‎‏بودند بیاید و این وطن را از بین ببرد و برد و رفت منتها همۀ‏‎ ‎‏چیزهای ما را برداشت و رفت. ‏‏۷ / ۱۲ / ۵۷‏

‏‏اصلاحات ارضی برنامه ای برای نابودی کشاورزی و ایجاد بازار مصرف برای امریکا بود‏

‏‏اصلاً برنامه، برنامه ای بوده است که خرابی بکنند. کشاورزی را به‏‎ ‎‏اسم «اصلاحات ارضی» بکلی از بین ببرند؛ و بازار درست کنند‏‎ ‎‏برای امریکا که گندمهایش زیاد است، باید بریزد دریا یا بسوزاند،‏‎ ‎‏بهتر این است که ایران یا سایر کشورهایی که تحت نفوذ اوست،‏‎ ‎‏کشاورزی اش به هم بخورد تا محتاج بشوند به گندم و به همۀ‏‎ ‎‏حبوبات. چنانکه ما الآن محتاج هستیم؛ همه چیزمان از خارج باید‏‎ ‎‏بیاید. دامداری را از بین ببرند تا اینکه در گوشت محتاج بشوند از‏‎ ‎‏خارج بیاید. و همین طور هر چیزی را. اینها در این پنجاه سال، با‏‎ ‎‏اسمهای بسیار فریبنده و اغفال کننده، این مملکت را خراب کردند‏‎ ‎‏و از بین رفت. ‏‏۲۴ / ۳ / ۵۸‏ ‏

پست های گذشته

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

پیش بینی خودکفایی ایران در تولید پنبه طی ۳ سال آینده

معاون فنی و اجرایی اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی پنبه و دانه‌های روغنی پیش‌بینی کرد در تولید پنبه تا سه سال آینده به خودکفایی می رسیم. به...

اختصاص ارز ۴۲۰۰ به محصولات غیراستراتژیک

واردات ذرت با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تزریق به واحدهای تولیدی که محصول آنها نه استراتژیک است و نه شامل قیمت گذاری می باشد...

از به زمین ماندن قانون الگوی کشت تا صادرات آب مجازی

وقت آن رسیده است که فعالان بخش کشاورزی و کارگزاران حاکمیت به دلایل ناکامی در اجرای الگوی کشت بیاندیشند و در آستانه گام دوم...