اصلاحات ارضی منجر به ایجاد بازار مصرف برای مواد‏‎ ‎‏غذایی خارجی‏

پست های مرتبط

‏‏‏اثر اصلاحات ارضی بر واردات‏‎ ‎

‏‏ملت ایران مجبور است به کسی رأی موافق بدهد که وضع‏‎ ‎‏کشاورزی و دامپروری ایران را چنان به عقب رانده که اکنون باید‏‎ ‎‏گندم، برنج، گوشت، روغن و سایر ارزاق را با قیمتهای هنگفت‏‎ ‎‏وارد کند. شاه که در آغاز طرح ـ به اصطلاح ـ «انقلاب سفید» به‏‎ ‎‏دهقانان نوید می داد که در سایۀ اصلاحات ارضی، غلۀ مورد نیاز‏‎ ‎‏کشور در داخل تأمین می شود، اکنون به جای خجلت زدگی افتخار‏‎ ‎‏می کند که دو میلیون و نیم تن گندم و چهارصد هزار تن برنج در‏‎ ‎‏سال جاری وارد کرده است! در صورتی که مطلعین می دانند که‏‎ ‎‏یک استان ایران، مثل خراسان، قدرت تهیۀ گندم برای تمام کشور‏‎ ‎‏را داشت و این قدرت را «انقلاب سفید شاه» سلب کرد. ‏۲۱ / ۱۲ / ۵۳‏

واردات مواد غذایی موجب نابودی کشاورزی‏

‏‏کشاورزی ما که تولیدش حتی تا ۲۳ سال پیش اضافه بر احتیاجات‏‎ ‎‏داخلی مان بود و ما صادر کنندۀ این مازاد بودیم، فعلاً از میان رفته‏‎ ‎‏است. مطابق ارقامی که نخست وزیر شاه در دو سال پیش به دست ‏داده است، ایران ۹۳ درصد از مواد غذایی مصرفی خود را وارد‏‎ ‎‏می کند. و این است نتیجۀ به اصطلاح اصلاحات ارضی شاه. ‏‏۴ / ۲ / ۵۷‏

تبدیل ایران به بازار امریکا‏

‏‏ابتدائاً خیلی سر و صدا کردند که ما می خواهیم برای دهقانان چه،‏‎ ‎‏دیگر رعیت و اربابی از بین رفت! دهقان شدند همه چه ! از این‏‎ ‎‏حرفهایی که در روزنامه ها نوشتند، در رادیوها گفتند، در نطقها‏‎ ‎‏پخش کردند، که مردم را گول بزنند. لکن حالا ما فهمیدیم ـ قبلاً هم‏‎ ‎‏می دانستیم ـ حالا هم ملت فهمید که قضیۀ اصلاحات نبود؛‏‎ ‎‏نمی خواستند دهقان را آزاد کنند؛ نمی خواستند دهقان و طبقۀ‏‎ ‎‏مستمند را به نوایی برسانند؛ بلکه مقصد این بود که ایران را‏‎ ‎‏بازاری کنند برای امریکا؛ و کشاورزی ایران را تباه کنند تا ایران‏‎ ‎‏محتاج بشود به امریکا در همه چیز،که الآن باز این احتیاج به خارج‏‎ ‎‏هست. صحبت از «اصلاحات ارضی» بود، لکن فهمیدیم که به‏‎ ‎‏فساد کشیدند مملکت را. ‏‏۲۶ / ۲ / ۵۸‏‏‏ ‏

‏‏ما در کشاورزی می توانیم صادرکننده باشیم اما واردکننده شدیم‏

‏‏یکی دیگر اینکه این کشاورزها را از اطراف ایران کوچ داد این طرح،‏‎ ‎‏و آورد اطراف تهران و اطراف شهرهای دیگر، بیشترش در تهران.‏‎ ‎‏اینهمه محله هایی که در تهران درست شده، محلۀ گودالها و محلۀ‏‎ ‎‏نمی دانم چه و حصیرها و این خانه های حصیری و این خانه های‏‎ ‎‏چه، این بیچاره هایی که در محل خودشان کشاورز بودند. کشاورزی‏‎ ‎‏را از بین بردند به اسم اینکه می خواهیم ما اربابْ رعیتی را برداریم،‏‎ همه بشوند ارباب! ما هم چقدر غافل. ملت ما هم چقدر حالا یا‏‎ ‎‏غافل بود، یا خوب، سرنیزه بود. چه همه «دهقان»! این بیچاره هایی‏‎ ‎‏که الآن اطراف تهران هستند، هر ده نفرشان توی سوراخی هستند ـ‏‎ ‎‏آنی که خانه دارد خانه شان را نمی دانم شما دیدید یا نه. من در‏‎ ‎‏تلویزیون یک دفعه، دو دفعه دیدم، که خوب، اسباب تأسف است،‏‎ ‎‏یک سوراخی است! یک عده ای بچه و بزرگ از تویش بیرون می آید‏‎ ‎‏ـ اینها دهقانهایی هستند که می خواست اربابشان کند، و زندگی شان‏‎ ‎‏را بکلی به هم زد. مملکت ما را از حیث کشاورزی، که می توانست‏‎ ‎‏خودکفا باشد بلکه صادر کند، ‏‏[‏‏…‏‎ ‎‏]‏‏مملکت ما از حیث کشاورزی‏‎ ‎‏یک مملکت غنی است. اگر کشاورزی صحیح در این مملکت بشود،‏‎ ‎‏ممکن است آذربایجان کافی باشد برای همۀ مملکت؛ باقی اش باید‏‎ ‎‏صادر بشود. یا خراسان برای همۀ مملکت کافی باشد، و باید‏‎ ‎‏باقی اش صادر بشود. ما الآن در زمان ایشان ـ نمی دانم شما در‏‎ ‎‏روزنامه ها گاهی دیدید یا نه؟ ـ خیلی افتخار می کردند که ما چند صد‏‎ ‎‏مثلاً هزار چیز خریدیم! این افتخارشان این بود که ما گندم خریدیم،‏‎ ‎‏جو خریدیم! یک مملکت را از این جهت ساقط کرده اند، و فریاد هم‏‎ ‎‏می زدند که ما همچو هستیم که گندم و جو از امریکا خریدیم و‏‎ ‎‏امسال ‏‏[‏‏از‏‏] گرسنگی نمی میریم! اینطور اینها وارد شدند. ‏‏۲۶ / ۶ / ۵۸‏

پست های گذشته

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

جوجه یک روزه کمیاب و گران شد/ هشدار درباره افزایش دوباره قیمت مرغ

یک تولیدکننده مرغ گفت: علی رغم قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان، جوجه به قیمت ۶ هزار تومان هم پیدا نمی‌شود و این زنگ هشداری برای...

برنامه ۴ ساله وزارت جهاد کشاورزی برای تامین ۵ میلیون تن نهاده دامی با کشت فراسرزمینی

محسن شاطر زاده یزدی مشاور وزیر و مجری طرح کشت فراسرزمینی، در رابطه با کشت فرا سرزمینی اظهار کرد: موضوع کشت فرا سرزمینی به‌عنوان...

افزایش ۲۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی

۶.۱ میلیون تن محصولات کشاورزی در ۹ ماهه امسال صادر شد که به لحاظ وزنی ۲۲ درصد و ارزشی ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. آقای...